top of page
Zoeken

Het verschil tussen hooggevoelige- en nieuwetijdskinderen.
De laatste tijd hoor je steeds meer over hooggevoelige- en nieuwetijdskinderen. De term hooggevoeligheid (HSP) is ondertussen wel redelijk geaccepteerd in de maatschappij. Het is wetenschappelijk onderzocht en erkend als een persoonlijkheidskenmerk. Er zijn tal van boeken over geschreven en er zijn zelfs psychologen die spreken over HSP. Maar de term ‘nieuwetijdskind’ is nog best vaag.. Veel mensen hebben er wel van gehoord, maar omdat het nog vrij onbekend is vinden sommige mensen het wat ‘zweverig’.


Voor mij is dat het allerminst, omdat ik er dagelijks mee te maken heb. Zowel in mijn praktijk als in mijn dagelijkse leven. Zelf ben ik ook een -ondertussen volwassen- nieuwetijdskind. Door tegen deze eigenschappen aan te lopen en mijzelf hierin te ontwikkelen heb ik hier ondertussen veel over geleerd.


Vanuit mijn praktijk werk ik met hooggevoelige- en nieuwetijdskinderen en volwassenen. Vaak krijg ik de vraag wat een nieuwetijdskind is, en wat nou het verschil is met een hooggevoelig kind? Is dat niet hetzelfde? Of zijn niet alle kinderen gewoon gevoelig of nieuwetijdskinderen?


Vanuit mijn kennis en ervaring wil ik hierover wat schrijven. (Ik zal het in deze blog over kinderen hebben, maar dit kunnen ook volwassenen zijn).


Allereerst vind ik het belangrijk te zeggen dat hooggevoelige- en nieuwetijdskinderen niet specialer zijn dan anderen. Maar vaak hebben zij wel door hun ‘andere eigenschappen’ ongewild een diep gevoel anders te zijn en niet begrepen te worden. Ik deel mensen ook niet graag in hokjes in. Toch kan het handig en fijn zijn om je kind of jezelf te herkennen in de eigenschappen, zodat je het kind of jezelf beter kan begrijpen en helpen.
Wat is Hoogsensitiviteit (HSP).


HSP is een erkend persoonlijkheids- kenmerk waarbij het zenuwstelsel en de zintuigen fijngevoeliger zijn. Hierdoor zijn HSP’s meer dan gemiddeld gevoelig voor indrukken en prikkels en merken zij meer signalen en details op. Alle indrukken worden uitgebreider en intensiever gefilterd dan bij de gemiddelde mens. Wat anderen normaal vinden zoals mensenmassa’s of harde muziek, kan voor HSP’s al snel te veel zijn; zij raken dan overprikkeld door letterlijk een teveel aan (sterke) prikkels.

Hieronder volgen een aantal kenmerken die kunnen voorkomen bij HSP. Als je een aantal kenmerken in extreme mate hebt kun je al spreken van HSP.


Kenmerken HSP:

 • Je hebt het gevoel anders te zijn dan anderen.

 • Je bent erg gevoelig voor prikkels van buitenaf; zoals harde geluiden of drukke menigten. En voelt je hierdoor vaak niet op je gemak.

 • Negatieve gevoelens van anderen pik je op en maken je onrustig of van slag.

 • In contact met anderen kun je leeglopen.

 • Je bent graag alleen, en het liefst in een rustige omgeving of in de natuur.

 • Je voelt stemmingen en sferen heel goed aan.

 • Je ervaart je emoties en de emoties van anderen intenser dan anderen.

 • Je hebt meer moeite en tijd nodig om indrukken te verwerken.

 • Je hebt een diep en rijk innerlijk leven; je droomt, fantaseert en overweegt/ piekert veel.

 • Je word meer dan gemiddeld diep geroerd door natuur, muziek en kunst.

 • Je hebt moeite met planning en het verkrijgen van structuur.

 • Je bent vaak plichtsgetrouw en perfectionistisch.

 • Je functioneert minder goed als je geobserveerd of geëvalueerd word.

 • Je bent vaak zorgzaam en past je aan de behoeften van anderen aan; Je hebt moeite om grenzen aan te geven.

 • Je hebt meer en sneller last van stress, spanning en fysieke klachten zoals hoofdpijn, allergieën, maag/ darmklachten, chronische vermoeidheid, etc.

 • Je hebt sneller last van stemmingswisselingen, depressiviteit, angsten en verslavingen.


Zijn niet alle kinderen gewoon gevoelig?


Ja. alle kinderen zijn gevoelig; zij staan nog veel meer in contact met hun gevoel, en reageren van nature impulsiever en sterker op prikkels. Zij zijn zowel eerder druk en enthousiast als moe en overprikkeld. Alle kenmerken die hierboven staan kunnen bij kinderen voorkomen. Toch is er een verschil in de mate van gevoeligheid en het reageren op prikkels. Hoogsensitieve en nieuwetijdskinderen reageren anders op prikkels; de prikkels komen veel sneller en harder binnen waardoor zij sneller overprikkeld raken.


Het valt mij wel op dat heel veel kinderen van deze generatie hooggevoelig zijn. Misschien wel allemaal. Daarnaast zien we de laatste jaren steeds meer nog gevoeligere kinderen geboren worden.. zij worden nieuwetijdskinderen genoemd.


Is het een modeverschijnsel?


Hierover zijn de meningen verdeeld. Vanuit de evolutie theorie van Charles Darwin is er een natuurwetenschappelijke verklaring voor hogere gevoeligheid. Onze genen zijn de laatste 5000 jaar niet veranderd, maar de omgevingsfactoren zijn de laatste generaties erg snel veranderd. Hierdoor komen prikkels binnen waar onze genen (nog) geen antwoord op hebben, en waardoor wij overprikkeld kunnen raken. Een groot probleem van deze tijd is dat we het grootste gedeelte van de dag overspoelt worden met bv straling van onze mobieltjes, WIFI, tv.. En daarnaast hebben we in de huidige maatschappij constant te maken met prestatie, snelheid, perfectie, chaos, drukte en weinig tijd om te ontspannen en stil te staan bij ons gevoel. Hierdoor raken we ook sneller overprikkeld dan vroeger. Die overprikkeling reageren we af door drukte of we sluiten ons af. Voor deze klachten gaan we naar de dokter, waar we dan vaak een ‘stempel’ krijgen. De vraag is of deze ‘stempels’ geen modeverschijnsel zijn, en of we ons wel moeten aanpassen aan het huidige systeem.. of andersom.


De esoterische traditie heeft als theorie dat de mens hooggevoelig en/of spiritueel begaafd wordt, als zijn energetische lichaam (aura) wat loskomt van het fysieke lichaam. En dat bij de laatste generaties dit lichaam minder aan het fysieke lichaam hecht. Daardoor wordt voor jongere generaties de sluier die de zichtbare wereld gescheiden houdt van de geestelijke wereld meer en meer doorzichtig. Dit is een ontwikkeling die door vele culturen en religies voorzegt werd; dat in de bijzonder overgangstijd die wij nu doorleven, de mensen weer in een verbinding met de geestelijke wereld zouden komen te staan.


Wat zijn nieuwetijdskinderen.


Nieuwetijdskinderen is een verzamelnaam voor extra gevoelige kinderen of volwassenen, die naast hun hoogsensitiviteit een spirituele begaafdheid hebben en een grote innerlijke wijsheid. Nieuwetijdskinderen kenmerken zich door de diepe behoefte om de wereld te helpen. Ze voelen van jongs af aan een duidelijke taak of missie in het leven, wat alles te maken heeft met verandering van het oude systeem.

Nieuwetijdskinderen zijn altijd hoogsensitief. Maar niet alle hoogsensitieve kinderen zijn nieuwetijdskinderen. Een nieuwetijdskind is naast hooggevoeligheid te herkennen aan de volgende opvallende kenmerken:


Kenmerken NTK:

 • Spirituele gave. Ze zijn zeer intuïtief, empathisch en helder voelend of begaafd op een ander gebied (helder wetend/ -horend, etc.) Alle energieën zijn voor deze kinderen voelbaar.

 • Sterke verbinding met de geestelijke wereld. en zijn zich hiervan bewust.

 • Ze voelen zich een met alles, en ervaren dat alles met elkaar verbonden is. Hierdoor zijn ze wat meer grenzeloos, en kunnen ze minder makkelijk de scheiding voelen tussen zichzelf en de ander.

 • Zijn als een spiegel. Ze zijn erg confronterend. Ze kijken dwars door uiterlijk gedrag en maskers heen en voelen feilloos aan hoe iemand zich werkelijk voelt.

 • Leven vanuit intuïtie en gevoel. Ze voelen dingen aan en handelen daarnaar zonder daarbij na te denken.

 • Sterke verbinding met de natuur. En hebben het nodig om hiermee veel in contact te zijn.

 • Volgen de eigen ontwikkeling. Ze willen aangesproken worden op hun eigen interesses en individuele kwaliteiten.

 • Sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Nemen al vroeg allerlei problemen en zorgen van anderen over en willen deze oplossen, en nemen taken en verantwoordelijkheden op zich. Ze zijn al vroeg de ‘ouder’ in het gezin, of hebben de zorg- of therapeutrol in gezin of relaties. Dit komt omdat ze van nature erg zorgzaam zijn en precies aanvoelen wat de ander nodig heeft.

 • Sterk zelfbewustzijn. En leven vanuit de eigen wijsheid.

 • Wijze uitspraken. Ze kunnen op jonge leeftijd opvallend wijze uitspraken doen. Ze zijn vroeg volwassen.

 • Enorm sterk rechtvaardigheidsgevoel. en hebben veel moeite met bedrog, liegen en onechtheid.

 • Duidelijk doel of sterke missie om te helpen of de wereld te veranderen.

 • Spirituele levenshouding. Ze kijken naar de wereld vanuit het hart en niet het verstand.

 • Ongevoelig voor autoriteit. Ze hebben moeite met gezag. Daardoor komen ze soms rebels, opstandig of eigenzinnig over op mensen.

 • Originaliteit en creativiteit. Ze zien meer dan logische verbanden, en kunnen nieuwe paden betreden en ontdekkingen doen.

 • Ze zijn erg visueel ingesteld en denken in beelden.

 • Overig: NTK kunnen bij overprikkeling klachten hebben als: slaapproblemen, angsten, ADD, ADHD, Autisme, PDD-NOS, voedseintolerantie, eczeem en allergieën.


Het verschil.


Tussen hooggevoelige- en nieuwetijdskinderen zijn er heel weinig duidelijk zichtbare verschillen te zien. Daarom worden ze ook nog wel eens met elkaar verward. Toch is het niet hetzelfde. Wat is nou precies het verschil?


Nieuwetijdskinderen zijn van deze tijd.

Volgens Elaine Aron, is hooggevoeligheid van alle tijden. Er zijn altijd al mensen geweest die gevoeliger waren dan anderen, maar voeger werd hier niet veel aandacht aan besteed. Daarnaast zijn er in de huidige maatschappij meer prikkels te verwerken en is de tijds-en prestatiedruk toegenomen waardoor het meer zichtbaar word. Het begrip nieuwetijdskinderen is de laatste tijd pas in opkomst. Het is voor het eerst ter sprake gekomen in de jaren ’70, toen er een andere aura-kleur en ander gedrag werd waargenomen bij kinderen.


Verschil in de aura.

Er is eerst een kleurverschil waargenomen. De eerste generatie nieuwetijdskinderen blijken een indigo kleurige aura te hebben, zij zijn hiernaar vernoemd. De volgende generatie nieuwetijdskinderen had een witte heldere aura met een kleurenspectrum. Zij worden de kristalkinderen genoemd. De daarop volgende generatie worden regenboogkinderen genoemd; dit omdat in hun aura regenboogkleurige energie heeft.

Naast het kleurverschil blijkt een groot verschil te zijn dat de aura (het energetische lichaam) van nieuwetijdskinderen minder vast zit aan het fysieke lichaam. De aura hangt meer los om hun lichaam en niet helemaal eromheen. Hierdoor zijn deze kinderen minder gegrond, hebben zij meer contact met de geestelijke wereld en een gevoeligheid die veel sterker is dan die van vorige generaties.


Nieuwetijdskinderen zijn gevoeliger op elk gebied.

Hoe minder de aurabescherming, hoe groter de gevoeligheid. Zo voelen nieuwetijdskinderen alles van de omgeving en van anderen. Ze zijn nog meer dan HSP’s gevoeliger voor bv. voeding, chemicaliën, emoties van anderen en energieën van de geestelijke wereld.


Spiritueel begaafd.

Nieuwetijdskinderen zijn naast hun hooggevoeligheid ook spiritueel begaafd. Ze zijn zeer intuïtief, empathisch en helder voelend of begaafd op een ander gebied (helder wetend/ -horend, etc.)

Een hoogsensitief persoon heeft een gevoelig zenuwstelsel waardoor prikkels die via de zintuigen binnenkomen heftiger ervaren worden. Ze zijn gevoeliger voor indrukken en prikkels en merken meer details op. Zij zijn niet perse spiritueel begaafd en hebben niet perse contact met de geestelijke wereld.


Duidelijke missie.

Een NTK is ook te herkennen aan het hebben van een sterk gevoel of duidelijke missie om de wereld op een of andere manier te helpen, te veranderen of te verbeteren. Dit kan zich in allerlei vormen uiten. Maar ze willen allemaal meer vrede, harmonie of rechtvaardigheid in de samenleving bereiken (bv op het gebied van economie, het onderwijssysteem, hulpverlening, de politiek, voeding of welzijn van dieren) en worden hier al van jongs af aan door aangestuurd en werken hier concreet aan. Ze voelen het echt als hun levensdoel. HSP’s hebben dit gevoel en deze missie niet perse.


Het blijft moeilijk om op het eerste gezicht te zien of iemand hooggevoelig is of een nieuwetijdskind. Dit is ook niet zo belangrijk. Veel belangrijker is dat de persoon zichzelf en zijn/ haar eigenschappen (h)erkent, begrijpt en hiermee kan leren omgaan. Veel mensen weten niet van zichzelf dat ze deze eigenschappen hebben of begrijpen niet wat er met hun kind aan de hand is. Dit kan voor veel problemen zorgen, en zelfs tot verkeerde diagnoses leiden..

Ik wil je graag ondersteunen in mijn praktijk om je andere eigenschappen (of die van je kind) te leren herkennen en hiermee te leren omgaan. We hebben ze tenslotte niet voor niks. ♥


Liefs Anne


ps Lees hier meer over de grootste pijn van nieuwetijdskinderen.


625 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Commentaires


bottom of page